Personal coaching

Personal Coaching is een individueel traject. Het is een actieve, resultaatgerichte en persoonlijke manier om uw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. De ervaring leert dat er in een relatief korte tijd, 3 tot 5 sessies, een enorme ontwikkeling wordt gerealiseerd, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

Neem contact met ons op