Coaching on the job

Coaching on the job is een proces dat individuele ondersteuning kan bieden wanneer blijkt dat medewerkers praktisch gezien vastlopen in de dagelijkse gang van zaken. De coach zal op de werkvloer observeren en feedback geven en vooral adviserend en begeleidend te werk gaan. Bovenstaande kan ook in teamverband plaatsvinden.

Voorbeelden van onderwerpen
Workflow management / timemanagement / communicatie & samenwerken / teammanagement

Neem contact met ons op