Veldhoen Advies Communications – Vacoms

Samen op weg om veranderingen te managen

Voor iedere organisatie is het essentieel om snel op veranderingen te kunnen inspelen. Zeker in de huidige economische tijd is “verandermanagement” een absolute noodzaak. Vacoms is al bijna 20 jaar gespecialiseerd om in nauw overleg met haar opdrachtgevers de gezamenlijk gedefinieerde doelstellingen om te zetten in realiteit.

De realisatie hiertoe vindt altijd in overleg plaats en betreft dus maatwerk. Om succesvol te kunnen zijn is er draagvlak nodig.  Draagvlak en commitment wordt verkregen door zowel de huidige als de gewenste situatie goed in beeld te brengen; waar staan we en waar willen we naartoe? Persoonlijke gesprekken met betrokkenen leveren hierbij de benodigde informatie, gevolgd door een plan van aanpak met verschillende mogelijke scenario’s, waarbij de opdrachtgever de opvolging bepaald. Ook hiertoe biedt Vacoms tal van diensten, zoals interim management, teamcoaching, trainingen of andere varianten.

Verandermanagement is een beleving waarbij iedere medewerker met commitment & enthousiasme het proces in gaat en doorloopt. Dit maakt de kans van slagen groot en vormt de basis voor een continue veranderproces voor uw onderneming.

 

 

 

 

Neem contact met ons op